Pantebrevslån

Vil man investere i fast ejendom, er der som regel brug for at låne nogle penge. Det er de færreste, der har penge nok til at klare et boligkøb kontant, og derfor vil man typisk optage et boliglån. Der findes tre forskellige typer boliglån, realkreditlån, banklån og pantebrevslån.

Realkreditlån er den billigste låntype er de nævnte tre typer, men det er desværre blevet rigtig vanskeligt at blive kreditgodkendt til et realkreditlån, hvilket især udelukkes boligkøbere i yderområderne, selvstændige og folk som vil købe bolig til under 1 million. Derudover skal det nævnes at realkreditlån kun finansierer optil 80% af boligens værdi. Resten af købesummen kan herefter finansieres gennem optil 15% banklån, da finanstilsynet i Danmark kræver at alle boligkøber skal have min. 5% i udbetaling selv.  Ergo, vil de fleste blive nødt til at optage realkreditlån til 80% af købesummen, banklån til 15% af købesummen og 5% af købesummen som skal komme fra egen opsparing.

En af den væsentligste fordele ved at finansiere sit boligkøb med et pantebrevslån er at kan nøjes med et samlet lån, da pantebrevslån finansierer optil 95% af boligens købspris. Derudover har du mulighed for at få en 100% fast rente, uden hverken bidragssatser eller rentetillæg, hvilket ikke er muligt hos hverken banker eller realkreditinstitutter.

Har du brug for et pantebrevslån, eller kunne du tænke dig at vide mere? I så fald kan du her på siden blive meget klogere på både fordele og ulemper ved denne form for boliglån. På denne side stiller vi skarpt på netop pantebrevet og pantebrevslånet, som også henvender sig til dig, der ikke har mulighed for at optage et realkreditlån eller et almindeligt boliglån.

Læs også: Ejendomskreditlån

 

Hvad er et pantebrev?

Kort sagt er et pantebrev et bevis på, at du har pantsat en form for fast ejendom. I et sådant kan der således eksempelvis stå, at du har stillet din bolig som sikkerhed – du har sat den i pant – til gengæld for at få lov til at låne penge i en bank eller et andet pengeinstitut.

Sådan gør man, for at låneudbyderen kan være sikker på at få sine penge igen. Er du så imod forventningerne ikke i stand til at betale dine lån tilbage, har panthaveren – låneudbyderen – ret til at sælge din bolig på tvangsauktion for at få dækket så stor en del af din uindfriede gæld som muligt. Er der flere panthavere involveret i den samme sag, vil disse være prioriteret i pantebrevet. Det vil sige, at panthaveren med førsteprioritet vil blive betalt først i forbindelse med en tvangsauktion, og efterfølgende vil de andre panthavere så blive betalt, hvis der er penge i overskud. For en panthaver gælder det altså om at være så højt prioriteret som muligt, for derved løber man naturligvis den mindste risiko i forbindelse med lånet.

I et pantebrev står der dels, hvor stor en del af din faste ejendom du har pantsat – denne sum svarer til den sum penge, du har lånt. Derudover står der, hvor lang løbetid du har på dit lån og hvad betingelserne for dine afdrag er. Sidst, men ikke mindst, vil der altså også stå, hvis der er flere, der har pant i din bolig, og hvordan disse i så fald er prioriteret.

Læs også: Pant i fast ejendom

 

Tinglysning af pantebrev

Der kan altså godt være flere forskellige parter, der har pant i din bolig. Ligeledes er det muligt at skrive flere ind i et pantebrev løbende, så skal det blot tinglyses endnu en gang, og det koster nogle penge. Faktisk gælder det, at hver gang et pantebrev skal tinglyses, skal du dels betale 1.660 kroner i gebyr, og derudover skal du betale 1,5% af lånets hovedstol, så det kan hurtigt komme til at koste dig betydelige summer at pantsætte din bolig. Derfor vil man naturligvis som udgangspunkt forsøge ikke at pantsætte sin bolig til flere forskellige panthavere eller i hvert fald ikke pantsætte sin bolig af flere omgange.

Desuden betyder denne udgift, at du som regel skal låne en relativt stor sum penge, før det kan betale sig at skulle tinglyse et pantebrev. Før du vælger denne løsning til finansiering af eksempelvis et boligkøb, er det altså fornuftigt også at kigge på andre muligheder for lån og sammenligne disse med pantebrevslånet.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Pantebrevslån

Skal man købe fast ejendom, vil man som regel vælge at optage et realkreditlån, hvilket er den billigste løsning grundet den lave rente. Det er dog ikke altid, man kan få lov til at optage et lån hos et realkreditinstitut, og så vil man som regel ty til et boliglån i banken. Heller ikke her er det dog sikkert, at man bliver godkendt til sit lån, og så må man altså kigge videre efter alternative finansieringsmuligheder.

Grunde til, at man kan blive afvist i banken eller hos et realkreditinstitut, er for eksempel, at ens økonomi ikke er helt god nok til, at de vil låne én så mange penge, som det typisk handler om, eller fordi de vurderer, at den pågældende bolig er en risikabel investering, som de derfor ikke vil støtte. Det kan for eksempel være fordi den bolig, du har udset dig, ligger i et yderområde, hvorved man ikke kan vide sig sikker på, at den kan sælges videre.

Uanset hvad grunden måtte være, er der dog ingen grund til panik. Selvom de to mest oplagte muligheder er ude af billedet, betyder det ikke, at dine boligdrømme behøver at gå i vasken. Du kan nemlig i stedet vælge at optage et pantebrevslån, som kan dække 95% af prisen på ejendommen. De første 5% skal du typisk selv kunne betale i udbetaling. Derudover kan pantebrevslånet også fungere som supplement til de 80% af boligprisen, som du kan låne hos et realkreditinstitut eller en bank, hvis du bliver godkendt.

Pantebrevslånet er umiskendeligt en lidt dyrere type lån, og det skyldes ganske enkelt, at låneudbyderen med denne slags lån løber en lidt større risiko, end man gør med et realkreditlån eller et almindeligt boliglån i banken. Det er dog langt fra ensbetydende med, at du ikke kan finde et fornuftigt pantebrevslån. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer pantebreve, der findes i dag, og blive klogere på, hvad der er den bedste løsning for dig, der har udset dig en drømmebolig.

Læs også: Hvorfor pantebrevslån?

 

Realkreditpantebrevet

Får du et lån gennem et realkreditinstitut, vil du tegne et realkreditpantebrev. Ved at gøre dette, sætter du din ejendom i pant hos realkreditinstituttet, og samtidig bliver der lavet et gældsbrev, hvor du erkender at skylde en vis sum penge til instituttet.

Realkreditpantebrevet er det bagvedliggende pantebrev til alle realkreditlån, som altså kun kan dække op til 80% af boligens værdi.

Læs også: Lån uden om banken

 

Sælgerpantebrevet

Som alternativ til et boliglån kan man i nogle tilfælde lave et sælgerpantebrev, som faktisk blot er en indbyrdes handel mellem sælgeren og køberen af huset. Det vil sige, at man som køber betaler af på huskøbet til sælgeren fremfor til en anden långiver. Det kan være en billig måde at gøre det på, fordi der ikke kommer gebyrer på lånet på samme måde, som der gør med eksempelvis et banklån. Desuden fastsætter man indbyrdes rammerne – herunder renten – på denne type lån, og derfor er det også et reelt alternativ til både realkreditlånet og banklånet, forudsat at man får forhandlet en god rente og en fornuftig afdragsløsning på plads.

Det er til gengæld ikke særlig ofte, man har denne mulighed. Det skyldes naturligvis, at denne type lån kræver, at sælger har råderum nok i økonomien til, at denne ikke har brug for pengene fra hussalget lige her og nu. Påtænker sælger således eksempelvis at købe en anden ejendom eller har af andre årsager selv brug for pengene fra salget, vil vedkommende naturligvis ikke være i stand til at låne dig pengene på denne måde.

Dog kan et sælgerpantebrev sælges videre til en tredjepart, og sælger vil derfor i nogle tilfælde sælge brevet – og dermed panten i din bolig – videre til et pantebrevsformidler f.eks. Fairkredit, hvorved vedkommende igen er ude af billedet. Ved dette vil sælgeren miste en smule, da sælgerpantebreve sjældent handles til kurs 100, men til gengæld får vedkommende pengene i hånden med det samme, hvorfor dette kan være en god løsning at sælge sælgerpantebrevet til en professionel pantebrevsaktør som f.eks. Fairkredit.

Læs mere om sælgerpantebrev her… 

 

Ejerpantebrevet

En sidste type pantebrev er ejerpantebrevet. Det er i princippet et pantebrev, som ejeren af en ejendom udsteder til sig selv, og som så kan ”sælges videre” til andre kreditorer som sikkerhed for et lån. Denne type sikkerhed i fast ejendom kaldes ”underpant”.

Med denne type lån holder banken fast i ejerpantebrevet indtil et eventuelt lån er tilbagebetalt, og det giver altså banken underpanteret. Hvis ejeren så ikke betaler lånet tilbage, kan kreditoren kræve, at ejendommen bliver solgt på tvangsauktion, akkurat som hvis pantebrevet var udstedt til den pågældende låneudbyder.

Med et ejerpantebrev kan du spare nogle penge, hvis du flere gange har brug for at låne penge. Det skyldes, at et pantebrev – som vi også har været inde på – skal tinglyses, og det skal det altså hver gang, det overdrages til en anden part. Det kan du dog komme udenom med et ejerpantebrev, som du kan anvende flere gange uden at tinglyse det på ny. Du kan altså på denne måde slippe for at betale både de 1.660 kroner i gebyr samt de 1,5% af det samlede beløb, og det kan spare dig for betydelige summer i længden. Desuden kan du på denne måde have lån flere steder med det samme ejerpantebrev. Du skal dog være opmærksom på, at det også giver flere forskellige kreditorer underpanteret i ejendommen og dermed er der flere, der kan sende denne på tvangsauktion, hvis et lån ikke bliver betalt tilbage.

Læs mere om ejerpantebrev her… 

 

Dette skal du være opmærksom på med et pantebrevslån

Det kan godt være fornuftigt at optage et pantebrevslån, og hvis du har udset dig drømmeboligen, men ikke kan få lov til at låne i banken eller hos et realkreditinstitut, kan det ganske enkelt blive nødvendigt at låne på denne måde.

Der er blot nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du vælger at optage et pantebrevslån. Som vi også har været inde på, er dette en lidt dyrere type lån, og det er naturligvis noget, du skal have for øje. Renten er ganske enkelt lidt højere, end den er på et realkreditlån, men hvis alternativet er, at du ikke kan købe dit nye drømmehus, er det måske alligevel den bedste løsning.

Når du så skal tage et pantebrevslån, skal du først og fremmest overveje, om du vil have et lån med fast rente eller et lån med variabel rente. Fordelen ved et lån med fast rente er naturligvis, at du med denne type lån kan være fuldkommen sikker på, hvor meget du skal betale i afdrag de næste mange år. Det giver økonomisk vished og gør det nemt at lægge et langsigtet budget. Til gengæld er renten på et fastforrentet lån lidt højere, end den er på et lån med variabel rente. Det skyldes naturligvis, at lånet typisk strækker sig over en lang periode, og at långiver derfor er nødt til at gardere sig imod konjunkturændringer.

Med et lån med en variabel rente får du altså en lidt lavere rente, hvilket for de fleste kan være særdeles tiltalende. Til gengæld løber du en risiko for at rente stiger over tid, og derved kan de ydelse på lånet stige. Ergo kan du ikke vide dig sikker på, hvor meget du kommer til at betale af på dit lån i fremtiden, og derfor er det forbundet med en vis risiko at låne til variabel rente. Langt de fleste vælger derfor at tegne et lån med fast rente, hvorved man med sikkerhed ved, hvad man skal betale af på sit lån hver eneste måned.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Vær opmærksom på indfrielseskursen

Ud over renten på dit lån, skal du også kigge på din indfrielseskurs. Det er den kurs, du skal betale, hvis du ønsker at indfri dit lån før tid, fordi du imod forventning har fået nogle ekstra penge imellem hænderne. Det mest optimale er naturligvis at finde et pantebrevslån, hvor din indfrielseskurs er tæt på 100, hvilket vil sige, at du blot kommer til at betale det, du skylder, hvis du ønsker at blive gældfri før tid. Du vil imidlertid ofte se, at indfrielseskursen er på 103 til 105, hvilket pt. er standard i branchen for alternativ boligfinansiering. Det betyder at du i forbindelse med en evt. førtidig indfrielse skal betale henholdsvis 3% – 5% mere end det, du i virkeligheden skylder, for at indfri lånet helt eller delvist. Som låntager er det naturligvis altid en fordel at gå efter at få en lån med en så lav indfrielseskurs som muligt.

Læs også: Fem overvejelser før du optager et huslån

 

Lån i friværdien med pantebrevslån

Hvis du har fast ejendom med friværdi, har du sandsynligvis mulighed for at optage et pantebrevslån i den. Friværdien er forskellen mellem markedsværdien på din bolig og den gæld, du måtte have i den. Friværdien stiger således, efterhånden som du betaler af på dit eller dine lån, og den vil ligeledes stige, hvis din boligs pris stiger. Har du en friværdi på eksempelvis 500.000, vil du ofte kunne låne op til dette beløb med et pantebrevslån.

Mange vælger at låne op i deres friværdi, hvis de har dyrere lån andre steder – for eksempel fordi de engang har optaget et kviklån eller et forbrugslån, som typisk har væsentligt højere renter. Ved at optage et lån i friværdien, har de så mulighed for at betale de dyre lån ud, og det resulterer altså i et højere rådighedsbeløb og kan derfor være en rigtig god løsning.

Læs også: Lån i friværdi 


Vores kunder elsker os

  • Google anmeldelser
  • Facebook anmeldelser
  • Lån til dine boligdrømme

    - også hvis banken siger nej!

    Indhent lånetilbud