Lån i friværdi

Du har sikkert før hørt om begrebet at låne i sin friværdi, men hvad betyder det egentlig, og hvorfor er det så smart? Det får du svar på her, hvor vi stiller skarpt på netop lån i friværdi.

Hvad er friværdi?

Først og fremmest skal vi naturligvis have fuldkommen styr på, hvad friværdi egentlig er. Det er et begreb, der knytter sig til din bolig, og du har altså friværdi i dit hus eller din lejlighed, hvis du har købt ejendom. Denne friværdi er defineret ved at være forskellen på din boligs markedsværdi og den gæld, du fortsat har på dit bolig- eller realkreditlån.

Det vil sige, at efterhånden som du betaler af på din gæld, vil friværdien i dit hus som udgangspunkt stige. Her skal man imidlertid huske på, at boligmarkedet går op og ned, og du kan derfor også godt risikere, at markedsprisen for din bolig falder, hvorved du kan ende med en negativ friværdi indtil din boligs pris igen stiger. Din friværdi afhænger altså af, hvad din bolig er værd lige nu og her, samt hvor meget du fortsat mangler at betale af på dine lån.

Læs også: Lån til sommerhus

Hvorfor er det smart at låne i sin friværdi?

Friværdi er altså forskellen på din boligs markedspris og din restgæld, men hvorfor er det smart at låne i denne? Det er det, fordi det er en billig måde at låne penge på. Vil du eksempelvis investere i en lejlighed til dine børn eller en ny bil, er det således som regel den billigste måde at finansiere det på. Det skyldes, at denne type lån har en stor sikkerhed i din bolig, og at det derfor ikke er nær så risikabelt for låneudbyderen at låne dig penge på denne måde, som hvis du ikke kunne stille nogen sikkerhed. Friværdien er i princippet dine egne penge, som blot ”sidder” i din bolig lige nu frem for at være på en bankkonto, og det er netop også derfor, du relativt nemt kan få lov til at låne ”af dem”.

At tage et lån i husets friværdi er dog ikke nødvendigvis den smarteste løsning, selvom det umiskendeligt ofte er tilfældet. Der er nemlig nogle omkostninger ved at optage et lån i sin boligs friværdi, og derfor skal lånet have en vis størrelse, før det kan betale sig. Som tommelfingerregel skal du helst låne over 100.000 kroner, for at et lån i din boligs friværdi kan betale sig, og hvis du har behov for at låne mindre, er det altså typisk mere fornuftigt at tage en anden type lån, som ikke har nær så høje omkostninger.

Læs også: Lån til andelsbolig

Hvad kan man bruge et lån i friværdien til?

Som udgangspunkt er et lån i boligens friværdi ikke øremærket noget bestemt, og du kan dermed bruge pengene på lige, hvad du har lyst til. Dog skal det igen nævnes, at man typisk skal låne betydelige summer for at det kan betale sig at låne i friværdien, og derfor tegner der sig også et mønster for, hvad sådan et lån som regel bruges til.

Det ses for eksempel ofte, at man optager lån i sin friværdi for at optimere sin bolig. Ved at renovere eksempelvis køkken eller bad, stiger markedsværdien på ens bolig nemlig, og det resulterer altså i en højere friværdi. Derudover bruges sådan et lån typisk på større investeringer såsom et forældrekøb eller køb af sommerhus. Du kan dog også vælge at tage et lån i din boligs friværdi, hvis du gerne vil ud at rejse eller vil have mere tid sammen med familien og derfor vil gå ned i antallet af arbejdstimer. Der er altså mange muligheder, og fordi renten på realkreditlån er så lav, som den er, er et realkreditlån oftest den billigste løsning, hvis du har brug for at låne penge.

Det kan desuden være rigtig fornuftigt at optage et lån i friværdien af dit hus, hvis du har anden gæld, som du gerne skal have afviklet. Et realkreditlån med lav rente er naturligvis billigere end et forbrugslån eller et kviklån med en højere rente, og derfor kan der være god mening i at optage et lån i friværdien for at komme af med anden gæld. På den måde får du desuden samlet al din gæld det samme sted, og det er også som regel ønskværdigt frem for at have gæld flere forskellige steder.

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

Lån i friværdien for pensionister

Et andet eksempel på, hvorfor man kan vælge at optage lån i ens friværdi, er, at man er gået på pension og gerne vil have flere penge at gøre med. Det kaldes nedsparing, og det er et yderst omdiskuteret emne, som har fået megen opmærksomhed fra private såvel som politikere.

Det skyldes, at der flere gange har været stramninger på området, som har gjort det utroligt svært for pensionister at få lov til at optage lån i deres friværdi. Det har i praksis betydet, at nogle pensionister har været nødsaget til at flytte fra deres bolig for at få glæde af deres friværdi, og det virker naturligvis ikke som den optimale løsning. Grunden til det er, at der er nogle strengere krav for at få lov til at optage lån, efterhånden som man bliver ældre, og derfor kan det i nogle tilfælde være virkelig svært for pensionister at få lov til at låne i friværdien.

Dog er problemet mestendels gældende for pensionister, hvis økonomi i forvejen halter, eller hvor der tidligere er blevet optaget lån i friværdien. Således kan man som udgangspunkt ikke belåne mere end 60% af ens bolig, hvis man er pensionist, og har man inden pensionsalderen lånt mere end denne procentdel, kan det altså blive svært at få lov til at låne mere.

Nedsparing er et helt emne for sig, som er noget mere komplekst end blot lån i en boligs friværdi, for det omhandler også eksempelvis brug af frie midler og prioriteringen af disse. Generelt kan det dog siges, at det er fornuftigt et godt stykke tid inden pensionsalderen at lægge en plan for ens nedsparing og også allerede her finde ud af, om man bør tage et lån i friværdien, inden man når pensionsalderen. Det kan i flere tilfælde gøre det nemmere at låne, og derfor gælder det altså om at være på forkant med et pensionslån i friværdien, hvis ikke man vil risikere at blive tvunget til at flytte fra sin bolig.

Læs også: Lån til kolonihavehus 

Hvor meget kan man låne i friværdien?

I en ejerbolig kan man som udgangspunkt låne op til 80% af boligens værdi. Dine gamle lån lagt sammen med dine ønskede, nye lån må altså ikke overstige 80% af markedsværdien for dit hus. Er du pensionist, er tallet sat ned til 60%, som vi også var inde på før. Desuden gælder der andre regler, hvis det er et fritidshus, der er tale om, og her må du således låne op til 75% af markedsværdien.

Hvor mange penge, du kan låne i friværdien, afhænger altså – naturligvis – af, hvor stor din friværdi er, og derudover afhænger det af, hvor mange penge du i forvejen har lånt. Hvis du vil finde ud af, hvor meget du kan låne i din friværdi, kræver det altså, at du får lavet en vurdering af din bolig for at finde ud af, hvad friværdien reelt set er, og derefter kigger på, hvor meget af din bolig der i forvejen er belånt.

Læs også: Hvor meget kan jeg låne?

Lån i andelsbolig

Vi har nu været lidt omkring lån i friværdien, og hvordan denne type lån fungerer. Ligeledes har vi kigget på, hvad man kan bruge et lån i sin boligs friværdi til, og hvilke betingelser der er for at låne i friværdien afhængigt af eksempelvis alder og boligtyper. Derfor skal vi naturligvis også lige se på, hvordan man kan låne i sin andelsbolig, som naturligvis adskiller sig lidt fra ejerlejligheder og fast ejendom.

I og med at du ikke ejer en andelsbolig, men derimod betaler til en forening, kan man ikke optage et ganske almindeligt realkreditlån for at købe en andelsbolig. Derfor har du som andelsboligejer heller ikke helt de samme muligheder for at tage lån i friværdien i din andelsbolig. Det betyder imidlertid ikke, at du slet ikke kan optage lån i din bolig, hvis du har en andelsbolig, du skal blot være opmærksom på, at der er nogle lidt andre betingelser for denne type lån.

Når du optager et realkreditlån i din friværdi, udlodder du nemlig din bolig i obligationer, og det kan du ikke, hvis der er tale om en andelsbolig. Til gengæld kan du pantsætte din bolig i et pengeinstitut, som så kan låne dig pengene. For at dette kan lade sig gøre, kræves det, at du har et bevis på, at du ”ejer” andelsboligen. Nærmere bestemt skal du have en ”erklæring om adkomst”, som udstedes af andelsforeningens bestyrelse og er et bevis på, at du har råderetten over netop denne andelsbolig. Derudover skal du undersøge, hvad der står i foreningens vedtægter i forhold til at optage lån, for typisk vil der for eksempel stå at du – ligesom med et almindeligt realkreditlån – maksimalt må låne 80% af boligens værdi. Der kan også være andre særregler i vedtægterne, men du kan altså stadig godt låne i din bolig, selvom det er en andelsbolig.

Besøg os på Facebook, LinkedIn eller Instagram

Lån til dine boligdrømme

- også hvis banken siger nej!

Indhent lånetilbud