Hvad er et pantebrev?

Kort sagt er et pantebrev et bevis på, at du har pantsat en form for fast ejendom. I et sådant kan der således eksempelvis stå, at du har stillet din bolig som sikkerhed – du har sat den i pant – til gengæld for at få lov til at låne penge i en bank eller et andet pengeinstitut.

Sådan gør man, for at låneudbyderen kan være sikker på at få sine penge igen. Er du så imod forventningerne ikke i stand til at betale dine lån tilbage, har panthaveren – låneudbyderen – ret til at sælge din bolig på tvangsauktion for at få dækket så stor en del af din uindfriede gæld som muligt. Er der flere panthavere involveret i den samme sag, vil disse være prioriteret i pantebrevet. Det vil sige, at panthaveren med førsteprioritet vil blive betalt først i forbindelse med en tvangsauktion, og efterfølgende vil de andre panthavere så blive betalt, hvis der er penge i overskud. For en panthaver gælder det altså om at være så højt prioriteret som muligt, for derved løber man naturligvis den mindste risiko i forbindelse med lånet.

I et pantebrev står der dels, hvor stor en del af din faste ejendom du har pantsat – denne sum svarer til den sum penge, du har lånt. Derudover står der, hvor lang løbetid du har på dit lån og hvad betingelserne for dine afdrag er. Sidst, men ikke mindst, vil der altså også stå, hvis der er flere, der har pant i din bolig, og hvordan disse i så fald er prioriteret.

Læs også: Pant i fast ejendom

 

Lån til bolig via pantebrev

Hos Pantebrev.dk hjælper vi dig til at få det bedste og billigste pantebrevslån.

Et pantebrevslån er et godt alternativ til boliglån, som primært henvender sig til købere af fast ejendom udenfor storbyerne, da det i disse områder er så godt som umuligt at få et billigt realkreditlån til en bolig med en pris under 1 million kroner.

Vi ønsker at gøre op med banker og realkreditinstitutternes kassetænkning, hvorfor vi insisterer på at vurderer alle vores kunder ud fra en helhedsvurdering, fremfor at prøve at putte dem i kasser.

Kunne du tænke dig at høre nærmere om dine muligheder for at låne? Så kan du gratis og uforpligtende sende en låneforespørgsel ved at klikke på ”Indhent lånetilbud”.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Tinglysning af pantebrev

Der kan altså godt være flere forskellige parter, der har pant i din bolig. Ligeledes er det muligt at skrive flere ind i et pantebrev løbende, så skal det blot tinglyses endnu en gang, og det koster nogle penge. Faktisk gælder det, at hver gang et pantebrev skal tinglyses, skal du dels betale 1.660 kroner i gebyr, og derudover skal du betale 1,5% af lånets hovedstol, så det kan hurtigt komme til at koste dig betydelige summer at pantsætte din bolig. Derfor vil man naturligvis som udgangspunkt forsøge ikke at pantsætte sin bolig til flere forskellige panthavere eller i hvert fald ikke pantsætte sin bolig af flere omgange.

Desuden betyder denne udgift, at du som regel skal låne en relativt stor sum penge, før det kan betale sig at skulle tinglyse et pantebrev. Før du vælger denne løsning til finansiering af eksempelvis et boligkøb, er det altså fornuftigt også at kigge på andre muligheder for lån og sammenligne disse med pantebrevslånet.

 

Realkreditpantebrev

Får du et lån gennem et realkreditinstitut, vil du tegne et realkreditpantebrev. Ved at gøre dette, sætter du din ejendom i pant hos realkreditinstituttet, og samtidig bliver der lavet et gældsbrev, hvor du erkender at skylde en vis sum penge til instituttet.

Realkreditpantebrevet er det bagvedliggende pantebrev til alle realkreditlån, som altså kun kan dække op til 80% af boligens værdi.

Læs også: Lån uden om banken

 

Sælgerpantebrev

Som alternativ til et boliglån kan man i nogle tilfælde lave et sælgerpantebrev, som faktisk blot er en indbyrdes handel mellem sælgeren og køberen af huset. Det vil sige, at man som køber betaler af på huskøbet til sælgeren fremfor til en anden långiver. Det kan være en billig måde at gøre det på, fordi der ikke kommer gebyrer på lånet på samme måde, som der gør med eksempelvis et banklån. Desuden fastsætter man indbyrdes rammerne – herunder renten – på denne type lån, og derfor er det også et reelt alternativ til både realkreditlånet og banklånet, forudsat at man får forhandlet en god rente og en fornuftig afdragsløsning på plads.

Det er til gengæld ikke særlig ofte, man har denne mulighed. Det skyldes naturligvis, at denne type lån kræver, at sælger har råderum nok i økonomien til, at denne ikke har brug for pengene fra hussalget lige her og nu. Påtænker sælger således eksempelvis at købe en anden ejendom eller har af andre årsager selv brug for pengene fra salget, vil vedkommende naturligvis ikke være i stand til at låne dig pengene på denne måde.

Dog kan et sælgerpantebrev sælges videre til en tredjepart, og sælger vil derfor i nogle tilfælde sælge brevet – og dermed panten i din bolig – videre til et pantebrevsformidler f.eks. Fairkredit, hvorved vedkommende igen er ude af billedet. Ved dette vil sælgeren miste en smule, da sælgerpantebreve sjældent handles til kurs 100, men til gengæld får vedkommende pengene i hånden med det samme, hvorfor dette kan være en god løsning at sælge sælgerpantebrevet til en professionel pantebrevsaktør som f.eks. Fairkredit.

Læs mere om sælgerpantebrev her… 

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Ejerpantebrev

En sidste type pantebrev er ejerpantebrevet. Det er i princippet et pantebrev, som ejeren af en ejendom udsteder til sig selv, og som så kan ”sælges videre” til andre kreditorer som sikkerhed for et lån. Denne type sikkerhed i fast ejendom kaldes ”underpant”.

Med denne type lån holder banken fast i ejerpantebrevet indtil et eventuelt lån er tilbagebetalt, og det giver altså banken underpanteret. Hvis ejeren så ikke betaler lånet tilbage, kan kreditoren kræve, at ejendommen bliver solgt på tvangsauktion, akkurat som hvis pantebrevet var udstedt til den pågældende låneudbyder.

Med et ejerpantebrev kan du spare nogle penge, hvis du flere gange har brug for at låne penge. Det skyldes, at et pantebrev – som vi også har været inde på – skal tinglyses, og det skal det altså hver gang, det overdrages til en anden part. Det kan du dog komme udenom med et ejerpantebrev, som du kan anvende flere gange uden at tinglyse det på ny. Du kan altså på denne måde slippe for at betale både de 1.660 kroner i gebyr samt de 1,5% af det samlede beløb, og det kan spare dig for betydelige summer i længden.

Desuden kan du på denne måde have lån flere steder med det samme ejerpantebrev. Du skal dog være opmærksom på, at det også giver flere forskellige kreditorer underpanteret i ejendommen og dermed er der flere, der kan sende denne på tvangsauktion, hvis et lån ikke bliver betalt tilbage.

Læs mere om ejerpantebrev her… 

 

Hvad leder du efter?